Ho ở trẻ không bị sốt

Ho của trẻ mà không sốt là một loại cơ chế sinh bệnh bảo vệ xảy ra để loại bỏ các hạt nước ngoài khỏi đường hô hấp xâm nhập vào lumen đường hô hấp trong khi thở. Đọc phần còn lại của mục này »